współpraca

Efektywna współpraca publicznych służb zatrudnienia i pracodawców mogłaby być skutecznym sposobem, jeśli nie na likwidację bezrobocia, to przynajmniej na znaczne jego zmniejszenie. I tak, w ramach obchodzonych na Mazowszu Europejskich Dni Pracodawcy, przedsiębiorcy z całego regionu mieli okazję zapoznać się z propozycjami nawiązania i rozwoju tego typu współpracy z urzędami pracy i innymi instytucjami, odpowiedzialnymi za pomoc osobom bezrobotnym. Chodzi tu o propagowanie wiedzy, jaką każdy pracodawca powinien posiąść, chcąc pozyskać nowych pracowników ( informacje o tym, w jaki sposób szukać kompetentnych, wykwalifikowanych pracowników, jak otrzymać środki na ich szkolenie, utrzymanie istniejących już i tworzenie nowych miejsc pracy). To ważne, ponieważ rzecz dotyczy szczególnej grupy bezrobotnych, to znaczy ludzi młodych, kobiet po urlopach macierzyńskich, osób niepełnosprawnych i tych, po pięćdziesiątym roku życia. Mazowieckie urzędy pracy są przez nich oblegane. Jednym brakuje doświadczenia, ponieważ są młodzi inni, z powodu wysokich kwalifikacji stają się dla pracodawcy zbyt kosztowni a kompetencje jeszcze innych, nie odpowiadają wymaganiom współczesnego rynku pracy. Dlatego właśnie, idea promocji współpracy przedsiębiorców i publicznych służb zatrudnienia oraz realnego wsparcia dla wszystkich tych, którzy zdecydują się zatrudniać pracowników, reprezentujących wspomniane grupy zawodowe ma tak ogromne znaczenie. Środki unijne przeznaczone na ten cel są naprawdę spore. Niezbędnych informacji na ten temat zasięgnąć można w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie oraz jego filiach w Radomiu, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Siedlcach.

sekretarka medyczna

W Radomiu i okolicach brakuje sekretarek medycznych. Trudno powiedzieć dlaczego, bo praca na tym stanowisku wydaje się być interesująca i całkiem dobrze płatna. Sekretarka medyczna jest najczęściej pierwszą osobą, z jaką kontaktują się zgłaszający się do szpitala, przychodni czy gabinetu lekarskiego pacjenci. Ważne jest więc, aby był to ktoś miły, kulturalny i komunikatywny. Od jakości jej relacji z ludźmi zależy w dużej mierze wizerunek danej placówki. Zakres obowiązków osoby wykonującej pracę w charakterze sekretarki medycznej jest dość szeroki, dlatego wymagania pracodawców wobec niej są odpowiednio wysokie. Prowadzenie dokumentacji medycznej (zbieranie i segregowanie informacji o pacjentach), informowanie na temat świadczonych przez placówkę usług, odpowiedzialność za ich rozliczenia finansowe, rejestracja pacjentów czy znajomość procedur NFZ to tylko niektóre z nich. Wysokość pensji, na jaką liczyć może chętna do pracy w Radomiu sekretarka medyczna, zależy przede wszystkim od jej doświadczenia, stażu pracy, wielkości i charakteru jednostki medycznej.

spawacz

Organizowane przez Urząd Pracy w Płocku grupowe szkolenia "Spawanie metodą TIG 141" i "Spawanie metodą MAG 135" wydają się być ciekawą ofertą dla tutejszych bezrobotnych. Skorzystać z niej mogą osoby młode (18-29 lat), od dłuższego czasu pozostające bez pracy, nieuczące i niedokształcające się, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. Zgodnie z realizowanym w Polsce planem "Gwarancje dla młodzieży" propozycja zdobycia kwalifikacji w zawodzie spawacza łączy się z zapewnieniem otrzymania w ciągu czterech miesięcy od ukończenia szkolenia atrakcyjnej oferty pracy, dalszego kształcenia się, przyuczenia do zawodu lub stażu. Jest ona wyjątkowo trafiona, bo odpowiada aktualnym wymogom nie tylko regionalnego rynku pracy. Ugruntowanej wiedzy i umiejętności profesjonalnych spawaczy poszukują przedsiębiorcy w całym kraju. Płockie firmy gotowe są przyjąć od zaraz fachowców, posiadających niezbędne uprawnienia, mężczyzn i kobiety, bo jak się okazuje, one doskonale sprawdzają się w tym niełatwym zawodzie. Pracodawcy proponują atrakcyjne zarobki, które rosną wraz ze zdobywanym doświadczeniem, umowę o pracę a tym samym, stabilność zatrudnienia.

ekologia

 

Inwestowanie w odnawialne źródła energii to w dzisiejszych czasach żadna fanaberia. To konieczność. Ich eksploatacja nie niszczy środowiska, nie powoduje nieodwracalnych zmian klimatycznych. Jest bezpieczna i trochę droga. Na dłuższą metę jednak, niezwykle opłacalna. Pod wieloma względami. W Płocku wiedzą o tym doskonale. Miasto postawiło na nowoczesną gospodarkę, na rozwój nowego sektora OZE, wykorzystującego właśnie naturalne  i bogate źródła energii (promienie słoneczne, wiatr, woda). Instalacja kolektorów słonecznych, które uznano za najważniejszą technologię pomocną w pozyskiwaniu ciepła, już w tej chwili przynosi znaczne oszczędności nie tylko w przypadku dużych obiektów, ale również pojedynczych budynków. Na inwestycjach OZE korzysta więc środowisko i ekologia. Jest to też szansa na nowe, atrakcyjne miejsca pracy  dla ludzi w każdym wieku. Na zatrudnienie od zaraz mogą liczyć instalatorzy odnawialnych źródeł energii, technicy OZE, monterzy urządzeń energii odnawialnej. Są to zawody nowe, ale z ogromnymi perspektywami na przyszłość.

nauczyciel

 

Zawód nauczyciela, przez lata szanowany, dzisiaj wydaje się być zupełnie niedoceniany. Trudno zrozumieć dlaczego, bo przecież jest to profesja, która tak naprawdę daje początek wszystkim innym. Praca nauczyciela jest niezwykle odpowiedzialna. Wykonywana z pasją prowadzi do wspaniałych rezultatów, kształtuje i wychowuje. Nasze społeczeństwo, niestety, nie do końca to rozumie. Nauczycielom wytyka się wyjątkowo długie i na dodatek płatne wakacje, 18 godzinny tydzień pracy, "niezrozumiałe" wymagania finansowe i wiele innych przywilejów, gwarantowanych przez Kartę Nauczyciela. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jak naprawdę wygląda nauczycielska rzeczywistość. Samorządy w całym kraju starają się im odebrać co tylko się da. Województwo mazowieckie, chociaż wyjątkowo rozwinięte nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Nagminnie likwidowane szkoły (niż demograficzny, brak uczniów) są głównym powodem bezrobocia nauczycieli. Większość z nich wykonuje swój zawód z zamiłowaniem. To powołanie. Dlatego prawdopodobnie, tak trudno jest im się przekwalifikować. Ci, którym udaje się utrzymać etat, albo przynajmniej jego część (to dzisiaj wyjątkowy luksus), motywowani niskimi zarobkami szukają dodatkowych źródeł dochodu. Mogą to być korepetycje, które w województwie mazowieckim kosztują wyjątkowo dużo, nadgodziny lub dodatkowe lekcje w sąsiednich szkołach. To sposoby często praktykowane przez nauczycieli, nawet w tak dużym mieście jak Warszawa. Gorzej jest poza nią. W małych miejscowościach nie ma po prostu gdzie dorobić. Ogólnie rzecz biorąc, w całym województwie mazowieckim na ciekawe oferty pracy mogą jeszcze liczyć nauczyciele wychowania przedszkolnego, początkującego, nauczyciele języków obcych i przedmiotów zawodowych. W najgorszym położeniu znajdują się nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja się poprawiła.

innowacje

 

To, w jakim stopniu dany kraj czy region może korzystać z funduszy europejskich zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo jest on zaangażowany w rozwój własnej gospodarki, poprawę jakości życia mieszkańców, a w ogólnym rozrachunku od poziomu produktu krajowego brutto, przypadającego na jednego mieszkańca tego regionu. W województwie mazowieckim, najlepiej rozwiniętym rejonie Polski, wskaźnik ten jest na tyle wysoki, że to właśnie tutaj środki unijne wpływają najszerszym strumieniem. Dzięki nim, Mazowsze ma szanse dołączyć do grona liderów wśród najbardziej innowacyjnych regionów Europy, stać się dla nich rzeczywistą konkurencją na wielu obszarach. Innowacyjne i przede wszystkim mądre rozwiązania mają sprawić, że mazowieckie miasta staną się inteligentne, przyjazne mieszkańcom pod każdym względem. Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, mających zapewnić jak najefektywniejsze zarządzanie regionem, budowa systemu innowacji, tworzącego sprzyjające warunki dla realizacji wspólnych inicjatyw nauki i biznesu, zagwarantowanie możliwie najwyższej jakości życia mieszkańcom Mazowsza to podstawowe założenia unijnych projektów. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że ich realizacja oznacza powstanie nowych, interesujących miejsc pracy, wsparcie dla firm, znajdujących się w początkowej, a więc najtrudniejszej fazie rozwoju. To doskonała okazja dla ambitnych, kreatywnych ludzi, bo tylko innowacyjne, wyjątkowe pomysły i przedsięwzięcia sprawią, że ludziom w dobie smart będzie żyło się lepiej.

równouprawnienie

Fakt, że województwo mazowieckie jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo regionem Polski nie oznacza wcale, że pracującym tam kobietom żyje się lepiej. Chodzi oczywiście o życie zawodowe, szanse na zrobienie kariery, zaspokojenie zawodowych aspiracji. Podobnie jak w innych częściach kraju, tak i tu, rynek pracy nie sprzyja kobietom. Te świetnie wykształcone i przebojowe jakoś sobie radzą, chociaż generalnie nawet one są dyskryminowane i niedoceniane. Pomimo zauważalnych przemian w strukturze zawodowej nadal utrzymują się odwieczne stereotypy, aktualny pozostaje podział na zawody typowo męskie i kobiece. Te ostatnie charakteryzują się niższymi zarobkami, brakiem perspektyw na awans. Uważane są za mniej prestiżowe.

Od kiedy okazało się, że kobiety są nie mniej inteligentne i zdolne od mężczyzn zupełnie niezrozumiałym wydaje się fakt, że dysponując takim samym wykształceniem, identycznymi kwalifikacjami, zajmując takie samo stanowisko, otrzymują za swoją pracę niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. To właśnie na Mazowszu różnice te widoczne są najbardziej i sięgają nawet 2 tysięcy złotych. Podobnie problem bezrobocia. O wiele bardziej dotyka kobiety niż mężczyzn. Chyba najistotniejszym tego powodem jest przekonanie o tym, że są one pracownikami mniej wartościowymi, niewystarczająco dyspozycyjnymi. Nie są w stanie, jak twierdzą sami pracodawcy, w pełni poświęcić się zawodowym obowiązkom (urlopy macierzyńskie, zwolnienia lekarskie, opieka nad dziećmi i osobami starszymi).

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy okazuje się być ostatnio dość gorącym tematem. Powstają coraz to nowe projekty, mające na celu wypracowanie takich rozwiązań, które pomogłyby kobietom, bez względu na ich stopień wykształcenia, kwalifikacje, sytuację rodzinną dopasować się do potrzeb lokalnego rynku pracy (nie tylko stołecznego) i funkcjonować na nim na równi z mężczyznami.

fachowiec

Przyzwyczajono nas do opinii, że nauka w szkole zawodowej to obciach, że do zawodówek trafiają tylko najsłabsi, niekwalifikujący się do "dobrych" szkół, czytaj liceów ogólnokształcących, uczniowie. Utarło się przekonanie, że tylko wyższe wykształcenie daje szansę na zawodowy sukces. Stąd powszechna likwidacja mało prestiżowych zawodówek i zamiana ich na placówki o lepiej brzmiącej nazwie "licea profilowane". W samym tylko województwie mazowieckim zlikwidowano ich kilkadziesiąt. Dziś okazuje się, że ukończenie studiów wyższych, zwłaszcza na wciąż popularnych kierunkach humanistycznych, nie daje żadnej gwarancji na dobrą posadę w wybranym zawodzie. Rynek pracy potrzebuje w tej chwili nie tylko menedżerów, prawników czy politologów. Mazowieccy przedsiębiorcy desperacko poszukują fachowców zupełnie innych branż, a tych po prostu brakuje. Dlatego szkoły zawodowe na Mazowszu powracają do łask, cieszą się coraz większą popularnością wśród gimnazjalistów, mających po raz pierwszy zdecydować o swojej zawodowej przyszłości. Propozycje zarówno warszawskich, jak i pozastołecznych szkół zawodowych są naprawdę interesujące. Placówki te realizują innowacyjne programy nauczania, kształcą w sposób nowoczesny i praktyczny, zapewniając swoim absolwentom możliwość nie tylko natychmiastowego zatrudnienia, ale również dalszego kształcenia się, doskonalenia zdobytych wcześniej i dostosowanych do potrzeb rynku pracy, umiejętności.

Praca Warszawa

Skończyłam fajne studia, szukam pracy. Ciekawej i koniecznie dobrze płatnej. Najlepiej w Warszawie, bo tyle tam atrakcji i możliwości... Czekają na mnie z otwartymi ramionami. Ale czy na pewno? Może przecież zdarzyć się tak, że dobre chęci, urok osobisty i te fajne studia nikogo w stolicy nie zainteresują. Brak mi doświadczenia. Bez niego nic nie zdziałam. Warszawski rynek pracy ma wprawdzie wiele do zaoferowania, ale jest bardzo wymagający. Chyba jak nigdzie indziej ilość i różnorodność ofert pracy jest proporcjonalna do poszukujących zajęcia osób. Już wiem, że liczą się tylko najlepsi. Wykwalifikowani, profesjonalni. Co mogę zrobić? Wiem już, że na wymarzoną pracę muszę trochę poczekać. Ale nie z założonymi rękami, bo takie przestoje nieciekawie wyglądają w CV, zniechęcają wręcz ewentualnych pracodawców. Na razie zaczepię się gdziekolwiek. W końcu z czegoś trzeba żyć. Zdobędę doświadczenie, praktykę, nauczę się czegoś nowego, dam się zauważyć. Tylko w ten sposób zdobędę to, co mnie naprawdę interesuje.